Đánh bài phỏm - Chơi game đánh bài để đổi thưởng

02193821150 [email protected]
Tin tức & Sự kiện

Tuyên truyền hủ tục, lạc hậu

Đăng ngày: 01/03/2023

Nhằm thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với thực hiện việc đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học, năm học 2022 - 2023 Liên Đội và tổ tư vấn tâm lý học đường trường TH&THCS Bằng Hành đã xây dựng kế hoach thực hiện các nội dung tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu. Qua các buổi ngoại khoá đã giúp các em hiểu và tiếp thu được những giá trị truyền thống tốt đẹp, hình thành trong tư duy, nhận thức của các em về xây dựng nếp sống văn minh ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Bình luận
Tin liên quan